Mango Beach

Tôi đã cảm thấy thật tuyệt vời ngay lần đầu tiên bước tới nơi này. Phong cảnh đẹp, biển núi hòa hợp. Có cả một cây cầu dẫn bạn ra một mái chòi ngoài biển đặc biệt là ở đó bạn có thể nhìn thấy rất nhiều cá và san hô. Tôi rất thích nơi này và chắc chắn tôi sẽ quay trở lại